Chào mừng bạn đến với forum.minhha.vn, Nơi chia xẻ những thông tin bổ ích
Đăng ký  hoặc  Đăng nhập

Bolero

Điều hành viên: docco

Bolero Lesson 8 , Alternating Underarm Turns

Gửi bàigửi bởi vgdoanchinhthuan » Tháng bảy 29, 2012, 2:24 pm

Hình đại diện của thành viên
vgdoanchinhthuan
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
8%
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 12:10 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

Bolero Lesson 9, Challenge Walks

Gửi bàigửi bởi vgdoanchinhthuan » Tháng bảy 29, 2012, 2:26 pm

Hình đại diện của thành viên
vgdoanchinhthuan
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
8%
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 12:10 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

Bolero Lesson 10 , Open Break UAT Faceloop

Gửi bàigửi bởi vgdoanchinhthuan » Tháng bảy 29, 2012, 2:28 pm

Hình đại diện của thành viên
vgdoanchinhthuan
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
8%
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 12:10 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

Bolero Lesson 11 , Lady's Hip Twist Line

Gửi bàigửi bởi vgdoanchinhthuan » Tháng bảy 29, 2012, 2:30 pm

Hình đại diện của thành viên
vgdoanchinhthuan
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
8%
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 12:10 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

Dance Bolero Underarm Pass Leg Crawl Contra Check (Couple)

Gửi bàigửi bởi vgdoanchinhthuan » Tháng bảy 29, 2012, 2:38 pm

Hình đại diện của thành viên
vgdoanchinhthuan
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
8%
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 12:10 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

American Bolero Lesson (1 of 6) - The Basic Step

Gửi bàigửi bởi vgdoanchinhthuan » Tháng bảy 29, 2012, 2:41 pm

Hình đại diện của thành viên
vgdoanchinhthuan
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
8%
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 12:10 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

American Bolero Lesson (2 of 6) - Crossover Breaks

Gửi bàigửi bởi vgdoanchinhthuan » Tháng bảy 29, 2012, 2:42 pm

Hình đại diện của thành viên
vgdoanchinhthuan
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
8%
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 12:10 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

American Bolero Lesson (3 of 6) - 5th Position Breaks

Gửi bàigửi bởi vgdoanchinhthuan » Tháng bảy 29, 2012, 2:43 pm

Hình đại diện của thành viên
vgdoanchinhthuan
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
8%
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 12:10 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

American Bolero Lesson (4 of 6) - Left Side Pass

Gửi bàigửi bởi vgdoanchinhthuan » Tháng bảy 29, 2012, 2:44 pm

Hình đại diện của thành viên
vgdoanchinhthuan
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
8%
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 12:10 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

American Bolero Lesson (5 of 6) - Open Break With Underarm T

Gửi bàigửi bởi vgdoanchinhthuan » Tháng bảy 29, 2012, 2:45 pm

Hình đại diện của thành viên
vgdoanchinhthuan
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Đến cấp kế tiếp:
8%
 
Bài viết: 108
Ngày tham gia: Tháng năm 25, 2012, 12:10 pm
Điểm (Points): 0
Handphone: 0

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về CÁC ĐIỆU NHẢY KHÁC (Batacha, Salsa, Belly Dance...)

Points: 0

cron